อย่าลืมชำระภาษีกันเยอะ ๆ นะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเรา


มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 18 มิถุนายน 2561

บริการออนไลน์

 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

สภาพสังคม

                                ตำบลประดู่จะมีภาษาพูดที่แตกต่างกันแบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม        คือ   กลุ่มภาษาส่วยหรือกูย  กลุ่มภาษาพื้นเมืองอีสาน  (  ลาว  )  แต่ภาษาที่พูดส่วนใหญ่จะเป็นภาษาส่วย   ส่วนขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมจะมีความหลากหลาย   เป็นต้นว่า   งานประเพณีบุญบั้งไฟ, บุญข้าวจี่,  รำแม่มด, รำแกนมอ   ฯลฯ   ราษฎรส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแบบพื้นบ้าน  มีความเอื้ออาทรสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และรักความสงบ  ในเรื่องของผู้สูงอาย  ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ได้ตระหนักและจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในแต่ละประเภทที่กล่าวมา   ทางด้านการศึกษาส่วนใหญ่ประชากรจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อ่านออกเขียนได้และนับถือศาสนาพุทธ

 

ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.158.15.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 511,661

ระบบประปาของ อบต. เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องแก้ไข


 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
50 หมู่ 8 ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
Tel : 081-2661590  Fax : -
Email : pradu2009@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.