อย่าลืมชำระภาษีกันเยอะ ๆ นะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเรา


พฤศจิกายน 2560
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

บริการออนไลน์

 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           ทรัพยากรน้ำ

          ตำบลประดู่  มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญหลายแห่งด้วยกัน ได้แก่   ลำห้วยทับทัน   หนองหวาย  หนองสิม  หนองมะนาว  คลองอีสานเขียว ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ทำประโยชน์ให้แก่ตำบลประดู่เป็นอย่างมาก

                                ประเภทแหล่งน้ำที่สำคัญ   มีดังต่อไปนี้

                                ¹  คลองชลประทาน                                 1            แห่ง

                                ¹  คลองส่งน้ำ                                           3            แห่ง

                                ¹  บ่อบาดาล    บ่อตอก   บ่อเจาะ             42            แห่ง

                                ¹  บ่อน้ำตื้น                                              32           แห่ง

                                ¹  สระน้ำ                                                 13           แห่ง

                                ¹  แม่น้ำ   ลำคลอง                                     1           แห่ง

                                ¹  ห้วย   ลำธาร                                           8          แห่ง

                                ¹  หนอง     บึง                                            2        แห่ง

ทรัพยากรป่าไม้

                ทรัพยากรป่าไม้  ตำบลประดู่ส่วนมากมีเนื้อที่ติดกับอำเภอห้วยทับทันลักษณะป่าจะเป็นประเภทพวกไม้ตะแบง ซึ่งจะมีเขตพื้นที่ติดต่อกัน จำนวน  4  หมู่บ้าน คือ ติดกับเขตบ้านศรีราชา   หมู่ที่  8      บ้านขนวน  หมู่ที่  3       บ้านโนนสำราญ   หมู่ที่  10    และบ้านหนองพญา  หมู่ที่  7    

สภาพสิ่งแวดล้อม

                ตำบลประดู่มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเพิ่มขึ้นในเชิงบวก   ในอนาคตปัญหาขยะเหล่านี้  จะก่อให้เกิดมลภาวะที่สำคัญ  คือ   มลภาวะทางอากาศ  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ทำการแก้ไขปัญหาเอง  โดยวิธีการเผาและทำปุ๋ย   ทำให้สามารถลดปัญหาขยะได้ในระดับหนึ่ง

 

ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.80.60.91
คุณเข้าชมลำดับที่ 494,735

ระบบประปาของ อบต. เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องแก้ไข


 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
50 หมู่ 8 ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
Tel : 081-2661590  Fax : -
Email : pradu2009@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.