อย่าลืมชำระภาษีกันเยอะ ๆ นะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเรา


มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 18 มิถุนายน 2561

บริการออนไลน์

 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

สภาพเศรษฐกิจ

                                ประชากรของตำบลประดู่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรขึ้นอยู่กับสภาพธรรมชาติในแต่ละปี   อาชีพหลักคือการทำนา  พันธุ์ข้าวที่ปลูกเป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิ  ถือว่าเป็นพืชหลักของประชากรในตำบล  ส่วนพืชเศรษฐกิจที่รองลงมา   คือ  หอมแดงและพริกเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ทำชื่อเสียงให้กับราษฎรขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่เป็นอย่างมาก เพราะเป็นผลผลิตที่ทำกันมานานและเหมาะกับสภาพพื้นที่อีกทั้งยังมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวน และที่สำคัญคือเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารเคมีและสารพิษ  และปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจของประชากรในตำบลประดู่ยังส่งสริมการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ เช่น  ปลูกยางพารา    ยูคาลิปตัส  ซึ่งส่งผลให้ประชากรภายในตำบลมีรายได้  และเป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้ในแต่ละชุมชนด้วย

 

ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.158.15.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 511,682

ระบบประปาของ อบต. เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องแก้ไข


 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
50 หมู่ 8 ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
Tel : 081-2661590  Fax : -
Email : pradu2009@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.