อย่าลืมชำระภาษีกันเยอะ ๆ นะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเรา


มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 18 มิถุนายน 2561

บริการออนไลน์

 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     สำนักงานปลัด 

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด  
สำนักงานปลัด


นายนิวัติ บุญมณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางโสภิต บุตรดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางญาณิศา แก่นจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายพรหม บุญเต็ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


จ่าเอกบุณรักษ์ แสงมาก
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นายจันทร์หอม เลาเลิศ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นายณรงค์ศักดิ์ สมัญญา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสิทธิพร รัตนจิโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวชนัญญา คำพันชนะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าพัฒนาชุมชน


นายอภิชอบ โนนน้อย
พนักงานขับรถยนต์


นางเอื้องฟ้า สมแก้ว
คนงานทั่วไป (ปฎิบัติงานธุรการ)


นางระพีพร กรชิต
คนงานทั่วไป (ปฎิบัติงานนักการภารโรง)


นายนะสงค์ สระแก้ว
คนงานทั่วไป (ยาม)
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.158.15.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 511,680

ระบบประปาของ อบต. เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องแก้ไข


 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
50 หมู่ 8 ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
Tel : 081-2661590  Fax : -
Email : pradu2009@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.