กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ติดต่อหน่วยงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่อบต.
 อำนาจหน้าที่สำนักงานปลัด
 อำนาจหน้าที่กองคลัง
 ITA
 
 แผนพัฒนาสี่ปี
 แผนการดำเนินงาน
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แบบฟอร์มหนังสือราชการ
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4406-9785 Gmail. padauk2565@gmail.com  
 
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ
โครงการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ
โครงการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ
 
โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะ
โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะ
การมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
การมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
 
 
 
[ 13-12-2565]  เชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตร  
[ 19-09-2565]  มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธ ...   doc120220919161031.pptm 
[ 19-09-2565]  มาตรการรับมือฤดูฝน   doc120220919123635.pdf 
[ 21-08-2561]  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...   doc120181008031231.php 
[ 15-08-2561]  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...   doc120180815065024.pdf 
[ 23-07-2561]  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...   doc120180723083148.pdf doc220180723083148.pdf doc320180723083148.pdf doc420180723083148.pdf doc520180807022805.pdf doc620180723083148.pdf 
[ 26-06-2561]  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ...   doc120180626093930.jpg doc220180626093930.jpg doc320180626093930.jpg doc420180626093930.jpg doc520180626093930.jpg doc620180626093930.jpg 
[ 25-01-2560]  ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   เอกสาร 
[ 15-06-2559]  ประกาศ อบต. ประดู่ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ...   เอกสาร 
[ 13-06-2559]  ประกาศ อบต. ประดู่ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบ ...   เอกสาร 
[ 13-06-2559]  ประกาศ อบต. ประดู่ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบ ...  
[ 19-05-2559]  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ เรื่อง ...   เอกสาร 
 
 
[ 11-02-2559] บันทึกผู้ยื่นเอกสาร, ชื่อผู้ผ่านการพิจารณา,ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   เอกสาร 
[ 11-02-2559] บันทึกผู้ยื่นเอกสาร, ชื่อผู้ผ่านการพิจารณา,ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   เอกสาร 
[ 10-02-2559] บันทึกผู้ยื่นเอกสาร, ชื่อผู้ผ่านการพิจารณา,ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   เอกสาร 
[ 10-02-2559] บันทึกผู้ยื่นเอกสาร, ชื่อผู้ผ่านการพิจารณา,ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   เอกสาร 
[ 10-02-2559] บันทึกผู้ยื่นเอกสาร, ชื่อผู้ผ่านการพิจารณา,ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   เอกสาร 
[ 10-02-2559] บันทึกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   เอกสาร 
[ 10-02-2559] ชื่อผู้ผ่านการพิจารณา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   เอกสาร 
[ 10-02-2559] บันทึกผู้ยื่นเอกสาร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   เอกสาร 
[ 12-01-2559] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลาไปทางทิศตะวันตก ...   เอกสาร 
[ 14-10-2558] รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ...   เอกสาร 
[ 29-09-2558] ประกาศใชข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ...   เอกสาร 
[ 13-08-2558] รายงานผลสอบราคาจ้าง   เอกสาร 
 
 
[ 24-01-2566] ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 25   doc120230124110803.ค 
[ 24-01-2566] ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 25   doc120230124110733.ย 
[ 24-01-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120230124110358.pdf 
[ 19-01-2566] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ...   doc120230119102408.pdf 
[ 19-01-2566] เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง   doc120230119093045.pdf 
[ 19-01-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120230119092632.pdf 
[ 16-09-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกลงเป็นช่วงๆ ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 16-09-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสรา้งรางระบายน้ำ ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 16-09-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มใต้ไปบ้านดู่หัวนา ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 16-09-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกกลางบ้านไปทา ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 16-09-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกกลางบ้านไปโน ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 16-09-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสรา้งยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกลางหมู่บ้าน ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9785 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.