กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ติดต่อหน่วยงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่อบต.
 อำนาจหน้าที่สำนักงานปลัด
 อำนาจหน้าที่กองคลัง
 ITA
 
 แผนพัฒนาสี่ปี
 แผนการดำเนินงาน
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แบบฟอร์มหนังสือราชการ
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4406-9785 Gmail. padauk2565@gmail.com  
 
������������������������������
ประเพณีบั้งไฟเซ่นไหว้ปู่ตา
[28-12-2022]   ประเพณีบั้งไฟเซ่นไหว้ปู่ตา 
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
[28-12-2022]   กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 
การมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
[28-12-2022]   การมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะ
[28-12-2022]   โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะ 
โครงการสัปดาห์
[28-12-2022]   โครงการสัปดาห์ "วิสาขบูชา" ปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
[28-12-2022]   กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ปี 65
[28-12-2022]   โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ปี 65 
การอบรมสัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
[28-12-2022]   การอบรมสัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรท้องถิ่น
[28-12-2022]   โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรท้องถิ่น 
เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2565
[28-12-2022]   เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2565 
โครงการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ
[28-12-2022]   โครงการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ 
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร แต่งกายด้วยชุดผ้าไหม ชุดไทย หิ้วปิ่นโต
[28-12-2022]   ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร แต่งกายด้วยชุดผ้าไหม ชุดไทย หิ้วปิ่นโต 
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  2565
[28-12-2022]   โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2565 
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ
[28-12-2022]   โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ  
เชิญชวนทุกๆท่านร่วมทำบุญตักบาตร
[14-12-2022]   เชิญชวนทุกๆท่านร่วมทำบุญตักบาตร 
 หน้า 1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9785 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.