กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ติดต่อหน่วยงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่อบต.
 อำนาจหน้าที่สำนักงานปลัด
 อำนาจหน้าที่กองคลัง
 ITA
 
 แผนพัฒนาสี่ปี
 แผนการดำเนินงาน
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แบบฟอร์มหนังสือราชการ
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4406-9785 Gmail. padauk2565@gmail.com  
 
������������������������������������������������������������������������������������������
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   บันทึกผู้ยื่นเอกสาร, ชื่อผู้ผ่านการพิจารณา,ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล  เอกสาร   11-02-2559  363  108
2   บันทึกผู้ยื่นเอกสาร, ชื่อผู้ผ่านการพิจารณา,ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล  เอกสาร   11-02-2559  239  104
3   บันทึกผู้ยื่นเอกสาร, ชื่อผู้ผ่านการพิจารณา,ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสาย หม  เอกสาร   10-02-2559  217  98
4   บันทึกผู้ยื่นเอกสาร, ชื่อผู้ผ่านการพิจารณา,ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสาย หม  เอกสาร   10-02-2559  321  23
5   บันทึกผู้ยื่นเอกสาร, ชื่อผู้ผ่านการพิจารณา,ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสาย หม  เอกสาร   10-02-2559  317  21
6   บันทึกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 ไป บ้านศรีราชา  เอกสาร   10-02-2559  194  4
7   ชื่อผู้ผ่านการพิจารณา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 ไป บ้านศรีราชา หมู่ที่ 8  เอกสาร   10-02-2559  184  4
8   บันทึกผู้ยื่นเอกสาร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 ไป บ้านศรีราชา หมู่ 8  เอกสาร   10-02-2559  187  14
9   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลาไปทางทิศตะวันตก บ้านเปือย หมู่ที่ 5  เอกสาร   12-01-2559  187  9
10   รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่)  เอกสาร   14-10-2558  184  5
11   ประกาศใชข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  เอกสาร   29-09-2558  183  2
12   รายงานผลสอบราคาจ้าง  เอกสาร   13-08-2558  187  5
13   บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  เอกสาร   11-08-2558  140  5
14   บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  เอกสาร   11-08-2558  141  3
15   บันทึกการรับซองสอบราคา  เอกสาร   11-08-2558  140  6
16   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  เอกสาร   11-08-2558  151  5
17   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  เอกสาร   11-08-2558  142  7
18   ประกาศการสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสรา้งเสียงตามสายบ้านโนนสำราญหมู่ที่10  เอกสาร   11-08-2558  151  3
19   ประกาศการสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสรา้งเสียงตามสายบ้านนาเทิงหมู่ที่4  เอกสาร   11-08-2558  146  2
20   ประกาศการสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างเสียงตามสายบ้านโคกหมู่ที่2  เอกสาร   11-08-2558  141  4
21   ทะเบียนรับซองสอบราคา  เอกสาร   10-08-2558  145  3
22   บันทึกข้อความ รายงานการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสาย บ้านโคก หมู่ที่4  เอกสาร   03-08-2558  147  3
23   บันทึกข้อความ รายงานการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสาย บ้านโคก หมู่ที่10  เอกสาร   03-08-2558  140  9
24   บันทึกข้อความ รายงานการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสาย บ้านโคก หมู่ที่2  เอกสาร   03-08-2558  147  7
25   บันทึกข้อความ รายงานการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านพอก หมู่ที่6 ไปบ้านศรีรา  เอกสาร   03-08-2558  143  6
26   บันทึกข้อความ รายงานการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองพญา หมู่ที่7 สามแยกไป  เอกสาร   03-08-2558  147  6
27   ประกาศผลการสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านพอก หมู่ที่ 6 ไปบ้านศรีชา หมู่ที่  เอกสาร   29-07-2558  142  11
28   ทะเบียนรับซองราคา สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองพญา หมู่ที่7 สามแยกบ้านศรีราชา หมู่  เอกสาร   28-07-2558  168  2
29   บัญชีให้ หรือ ขายรูปแบบรายการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองพญา หมู่ที่ 7 สามแยกบ้านศรีราชา หมู่ที่  เอกสาร   28-07-2558  147  6
30   ทะเบียนรับซองราคา สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านพอก หมู่ที่6 ไปบ้านศรีราชา หมู่ที่ 8  เอกสาร   28-07-2558  240  6
31   บัญชีให้ หรือ ขายรูปแบบรายการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านพอก หมู่ที่6 ไปบ้านศรีราชา หมู่ที่ 8  เอกสาร   28-07-2558  141  11
32   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  เอกสาร1   23-07-2558  139  8
33   บัญชีให้ หรือ ขายรูปแบบรายการ โครงการก่อสรางระบบเสียงตามสาย บ้านโคก หมู่ที่ 2  เอกสาร   23-07-2558  143  3
34   ประกาศผลการสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างเสียงตามสาย หมู่ที่ 2,4,5,10  เอกสาร   23-07-2558  147  8
35   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านพอก หมู่ที่ 6  เอกสาร   14-07-2558  146  2
36   ประกาศสอบราคาจ้างและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัพนธ์  เอกสาร   14-07-2558  139  3
37   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ เรื่อง ผลการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้งพร้อมอุปกร  เอกสาร   12-03-2558  144  8
38   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ เรื่อง สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดู่หั  เอกสาร   02-03-2558  143  4
39   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ข้อความประกาศและเอกสารประมูลจ้างด้วยร  เอกสาร   29-01-2558  145  4
40   ส่งแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เอกสาร   30-12-2557  149  5
41   ส่งแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  เอกสาร   24-12-2557  142  7
42   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย  เอกสาร   19-11-2557  144  57
43   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับส่งสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒ  เอกสาร   19-11-2557  146  7
44   บันทึกข้อความ วิธีสอบราคา  เอกสาร   30-09-2557  140  6
45   แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557  เอกสาร   30-09-2557  139  4
46   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ เรื่อง สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดู่หั  เอกสาร   16-07-2557  173  3
47   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ เรื่อง สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก ห  เอกสาร   16-07-2557  141  3
48   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ เรื่อง สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำ  เอกสาร   16-07-2557  147  6
49   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ เรื่อง สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพ  เอกสาร   16-07-2557  143  4
50   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ เรื่อง สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย  เอกสาร   16-07-2557  225  4
51   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พ  เอกสาร   18-06-2557  106  3
52   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ เรื่อง ผลการสอบพิจารณาการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และรถ    19-09-2556  197  0
53   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง จำนว  เอกสาร   18-08-2556  176  14
 หน้า 1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9785 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.