กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ติดต่อหน่วยงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่อบต.
 อำนาจหน้าที่สำนักงานปลัด
 อำนาจหน้าที่กองคลัง
 ITA
 
 แผนพัฒนาสี่ปี
 แผนการดำเนินงาน
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แบบฟอร์มหนังสือราชการ
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4406-9785 Gmail. padauk2565@gmail.com  
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 2565  doc120230124110803.ค   24-01-2566  47  3
2   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 2565  doc120230124110733.ย   24-01-2566  46  1
3   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ-โนนทราย  doc120230124110358.pdf   24-01-2566  44  3
4   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 66  doc120230119102408.pdf   19-01-2566  46  2
5   เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง  doc120230119093045.pdf   19-01-2566  49  4
6   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ-โนนทราย  doc120230119092632.pdf   19-01-2566  43  3
7   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกลงเป็นช่วงๆ จำนวน 2 ช่วง สายบ้านโคก หมู่- บ้านขนวน หมู่ 3  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   16-09-2565  166  7
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสรา้งรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   16-09-2565  187  4
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มใต้ไปบ้านดู่หัวนา หมู่ที่ 6  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   16-09-2565  189  2
10   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกกลางบ้านไปทางทิศใต้ หมู่บ้านโนนสำราญ หมู่ที่10  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   16-09-2565  184  3
11   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกกลางบ้านไปโนนทราย บ้านโนนสำราญ หมู่ที่10  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   16-09-2565  184  3
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสรา้งยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกลางหมู่บ้าน หมู่ที่1  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   16-09-2565  186  4
13   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเปือย ไปบ้านโนนสำาราญ หมู่ที่ 10  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   16-09-2565  184  9
14   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกไปบ้านขนวน (หมู่ที่2)  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   16-09-2565  177  10
15   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก ลงเป็นช่วงๆ จำนวน 2 ช่วง สายบ้านโคก หมู่ที่ 2 ไปบ้านอียอ หมู่ที่ 7  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   16-09-2565  180  10
 หน้า 1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9785 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.