กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ติดต่อหน่วยงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่อบต.
 อำนาจหน้าที่สำนักงานปลัด
 อำนาจหน้าที่กองคลัง
 ITA
 
 แผนพัฒนาสี่ปี
 แผนการดำเนินงาน
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แบบฟอร์มหนังสือราชการ
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4406-9785 Gmail. padauk2565@gmail.com  
 
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
 
 
นายสมศักดิ์ สุขศรี
นายสมศักดิ์ สุขศรี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
โทร. 094-678-3201
นายบุญสม นิลทัย
นายบุญสม นิลทัย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
โทร. 082-1012-162
นายนิวิติ บุญมณี
นายนิวิติ บุญมณี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรดู่
โทร. 081-692-8595
นางสมจิตร  คำพันชนะ
นางสมจิตร คำพันชนะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร. 065-618-0541
นายเพชร กิขุนทด
นายเพชร กิขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร. 095-329-2327
นายสมหมาย พันพะม่า
นายสมหมาย พันพะม่า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร. 099-608-2296
นายวิเชียร สีสัน
นายวิเชียร สีสัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร. 065-306-5745
นายราชัน เลาเลิศ
นายราชัน เลาเลิศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร. 093-250-2890
นางสมัย สระทอง
นางสมัย สระทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร. 098-223-6466
นายสมศักดิ์ สุขศรี
นายสมศักดิ์ สุขศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร. 094-678-3201
นายบุญสม นิลทัย
นายบุญสม นิลทัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร. 082-1012-162
นายสงวน พันพะม่า
นายสงวน พันพะม่า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร. 095-830-8716
นายสมัย ชัยภา
นายสมัย ชัยภา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทร. 091-427-6354
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9785 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.