กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ติดต่อหน่วยงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่อบต.
 อำนาจหน้าที่สำนักงานปลัด
 อำนาจหน้าที่กองคลัง
 ITA
 
 แผนพัฒนาสี่ปี
 แผนการดำเนินงาน
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แบบฟอร์มหนังสือราชการ
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4406-9785 Gmail. padauk2565@gmail.com  
 
สำนักปลัด
สำนักปลัด
 
 
นางญาณิศา แก่นจันทร์
นางญาณิศา แก่นจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 093-546-2528
นางสาวแจ่มนภา สมใจ
นางสาวแจ่มนภา สมใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร. -
นางสาววรรณี จอมประโคน
นางสาววรรณี จอมประโคน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร. 090-298-3335
นายจันทร์หอม เลาเลิศ
นายจันทร์หอม เลาเลิศ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร. 093-437-2589
นายพีรพันธ์ ต่างทอง
นายพีรพันธ์ ต่างทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร. -
นายพลวัต บุราคร
นายพลวัต บุราคร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร. 093-450-2488
นายสุบิน โยธี
นายสุบิน โยธี
ผู้ช่วยนิติกร
โทร. 093-564-3172
นางฉันทนา เลาเลิศ
นางฉันทนา เลาเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 098-235-0889
 นางเบญจวรรณ อุส่าห์ดี
นางเบญจวรรณ อุส่าห์ดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร. 061-092-2195
นางสาวเอื้องฟ้า สมแก้ว
นางสาวเอื้องฟ้า สมแก้ว
ผู้ช่วยปฏิบัติงานธุรการ
โทร. 065-629-4915
นายคมเพชร ศรีเพชร
นายคมเพชร ศรีเพชร
พนักงานขับรถ
โทร. 092-897-2751
นางระพีพร กรชิต
นางระพีพร กรชิต
นักการภารโรง
โทร. 062-291-4538
นายนะสงค์ สระแก้ว
นายนะสงค์ สระแก้ว
คนงานทั่วไป (ยาม)
โทร. -
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9785 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.