กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ติดต่อหน่วยงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่อบต.
 อำนาจหน้าที่สำนักงานปลัด
 อำนาจหน้าที่กองคลัง
 ITA
 
 แผนพัฒนาสี่ปี
 แผนการดำเนินงาน
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แบบฟอร์มหนังสือราชการ
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4406-9785 Gmail. padauk2565@gmail.com  
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
นางสิริกร แสงนิล
นางสิริกร แสงนิล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 093-413-8955
นางจริยาณี บุญญานุสรณ์
นางจริยาณี บุญญานุสรณ์
ครูชำนาญการ
โทร. 080-162-3920
นางสมัย อินทร์หอม
นางสมัย อินทร์หอม
ครูชำนาญการ
โทร. 065-391-8759
นางสาวสังวาลย์ หาญเสมอ
นางสาวสังวาลย์ หาญเสมอ
ครูชำนาญการ
โทร. 062-447-9556
นางสรินยา สวัสดี
นางสรินยา สวัสดี
ครูชำนาญการ
โทร. 065-083-8692
นางลาวัลย์ สุขเมือง
นางลาวัลย์ สุขเมือง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
โทร. 091-052-4571
 นางผ่องศรี หาญเสมอ
นางผ่องศรี หาญเสมอ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
โทร. 093-062-9320
นางแหวนเพชร ต่างทอง
นางแหวนเพชร ต่างทอง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร. 089-905-3849
นางวาสนา สันทาลุนัย
นางวาสนา สันทาลุนัย
ผู้ดูแลเด็ก
โทร. 098-179-7516
นางภาวิณี หาญเสมอ
นางภาวิณี หาญเสมอ
ผู้ดูแลเด็ก
โทร. 098-673-9903
นางสาวศิริวรรณ จันดากุล
นางสาวศิริวรรณ จันดากุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 062-936-1626
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9785 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.